เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564


20 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณข้างสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจันทบเพชร#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20