เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลจันทบเพชร สำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานการประชุม เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร และ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09