เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


เทศบาลตำบลจันทบเพชร สำนักปลัดเทศบาล งานวางแผนสถิติและวิชาการ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานการประชุม เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลจันทบเพชร และ เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20