เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายธนา ยะปะตัง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่สำรวจผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20