เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ อย่าง สะดวก สะบาย


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมาย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมลงมือซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจร ไป - มา ได้ อย่าง สะดวก สะบาย #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20