เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ห้วยกะน๊อบ บ้านตาปาง ม.7


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล นายวันชนะ จันทร์แดง สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวบ้านตาปาง ร่วมแรง ร่วมใจ ก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ ห้วยกะน๊อบ บ้านตาปาง ม.7
2022-08-29
2022-07-19
2022-07-18
2022-06-27
2022-06-15
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20