เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


มอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัวเอง (เสี่ยงสูง)


1 ตุลาคม 2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นางจันทรา ศิริมาศกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขตบ้านกรวด ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ รพสต.บ้านสายโท 5 ใต้ ประธานกลุ่มสตรี/อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.ร่วมมอบถุงยังชีพสำหรับผู้กักกันตัวเอง (เสี่ยงสูง) ณ บ้านสายโท 8 ใต้ จำนวน 6 ครัวเรือน
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19