เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


"มุทิตาคาราวะ " งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางปิโยรส มงคลดี ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ และ นายประเสริฐมงคลดี ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานสภา ปลัดเทศบาล กล่าวคำมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และ มอบของที่ระลึก
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09