เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562


เทศบาลตำบลจันทบเพชร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2022-06-14
2022-05-17
2022-03-25
2022-02-13
2021-12-20
2021-12-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09