เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการอบรมรู้เท่าทันป้องกัน COVID - 19 และจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ


วันนี้ 15 กันยายน 2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมรู้เท่าทันป้องกัน COVID - 19 และจัดทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ เทศบาลตำบลจันทบเพชร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 # งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร

2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26