เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองการศึกษา โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ประธานพิธีเปิด และ นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล ผู้กล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อม การลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วม การดำเนินโครงการ" และมอบอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ซึ่งมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้อำนวยการ รพสต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มสตรี ประธาน อสม. และ เด็กนักเรียนในเขตตำบลจันทบเพชร ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร

2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19