เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ รร.นิคมสร้างตนเอง 5 และ รร.นิคมสร้างตนอง8


วันนี้ 21/9/2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ให้กับเด็ก เยาวชน ณโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19