เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


รจัดส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคให้กับชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 7


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคให้กับชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรมย์ งานบริการประชาชน คือ หัวใจหลักของเรา #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-09