เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


รจัดส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคให้กับชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 7


นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภคให้กับชุมชนบ้านตาปาง หมู่ที่ 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรมย์ งานบริการประชาชน คือ หัวใจหลักของเรา #งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19