เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


(ดวงชีวัน ปันสุข)


วันนี้ 23-9-2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร ในนามตัวแทนเทศบาล ขอขอบคุณ คุณดวงชีวัน เพ็งสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบถุงยังชีพ (ดวงชีวัน ปันสุข) จำนวน 26 ชุด พร้อมทุนการศึกษา ให้กับเด็ก ตามโครงการเด็กยากไร้สู้ภัยโควิด 1 หมู่บ้าน 1 คน พร้อมด้วย คุณจันทรา ศิริมาตรสกุลใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอบ้านกรวด มอบน้ำดื่ม จำนวน 46 แพ็ค และ คุณขนิษฐา อุทุมพร ประธานกลุ่มสตรีและอสม.ตำบลจันทบเพชร มอบขนม จำนวน 13 ถุง # งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19