เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


22 ก.ย.2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บัตรประโคน ที่ปรึกษานายก นางสุวรรณา ยังพางาม นางแสงสุรีย์ ดิบประโคน สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจ


22 ก.ย.2564 นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ บัตรประโคน ที่ปรึกษานายก นางสุวรรณา ยังพางาม นางแสงสุรีย์ ดิบประโคน สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับเด็ก เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 และโรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ # งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลจันทบเพชร
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19