เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาให้กับสมาชิกกองทุนจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นายอนุชา ทำอาษา ม.13 2.น.ส.รมัย เครือมนต์ ม.13 มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2 ราย ได้แก่ 1.นายกำพล สำแดงเดช ม.6 2.นางบุญเลี้ยง แสนกล้า ม.12

2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26