เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลจันทบเพชรดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การจัดการท่องเที่ยวชุมชนสวนวิภา สาธิตการแปรรูปข้าวเกรียบมันม่วง น้ำพริกเผา เห็ดหอม อำเภอวังน้ำเขียว และ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆใน ชมรม TO BE NUMBERONE อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17