เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดโครงการ อบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี 2563 การจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยเสียชีวิต ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด เนื่องจากตรงกับช่วงปิดภาคเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยาจึงได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ และให้ความรู้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชน ในตำบลจันทบเพชรได้รู้ถึงหลักการปฎิบัติเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์อันตรายในน้ำ รวมถึงแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันระหว่างผู้ปกครองกับบุตรหลาน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตจาการจมน้ำได้

2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17