เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2563


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินการจัด"โครงการส่งเสริมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2563" พันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอบ้านกรวด ให้เกีียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดย นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว และขอขอบคุณ ท่านประธานสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ นายกทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ประธานกลุ่มสตรีตำบลจันทบเพชร กลุ่มอสม. กลุ่มสตรี นักเรียนทุกคน และประชาชนในพื้นที่ตำบลจันทบเพชรทุกท่าน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17