เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (นวดแผนไทย และ แต่งหน้า) ประจำปี 2563

 

2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17