เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2563


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (นวดแผนไทย และ แต่งหน้า) ประจำปี 2563

 

2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19