เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ส่งมอบหน้ากากอนามัย


ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19