เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ส่งมอบหน้ากากอนามัย


ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 13 หมู่บ้าน ตามมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไสรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-12-03
2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19