เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กำจัดแมลงปีกแข็ง


เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร ลงพื้นที่ฉีดพ้นยากำจัดแมลงปีกแข็งให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19