เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้านสายโท 8 เหนือ ที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17
2020-08-13
2020-08-13