เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย ชุมชนบ้านหนองดุม ม.2 โดยคณะกรรมการกองทุนพิจารณาความช่วยเหลือครังละไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครัวเรือน/ปี

2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17
2020-08-13
2020-08-13