เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมชี้แจงการทำประชาคม/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาชีพ นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร หัวหน้าส่วนและพนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมประชุมกับ หน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย "ประชุมชี้แจงการทำประชาคม/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 " ในพื้นที่ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร




2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26