เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนและตรวจภูมิประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา


วันที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยนายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร พร้อมด้วย นายธนา ยะปะตัง รองนายกเทศมนตรีฯ นายเรืองยศ จำปา รองปลัดเทศบาลตำบลจันทบเพชร เข้าร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้านสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญาและกฏหมาย และคณะ และร่วมประชุมหารือเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเด็นเกี่ยวกับเขตแดนและตรวจภูมิประเทศชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-04
2023-08-21
2023-08-21
2023-08-15
2023-08-11
2023-08-09
2023-07-31
2023-07-26