เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566


วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลจันทบเพชร กองสาธารณสุข โดยมี นายบุญเต็ม กัลยาพาณิชย์ นายอำเภอบ้านกรวด เป็นประธานพิธีเปิด" โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อม นายสันติ อุทุมพร นายกเทศมนตรีตำบลจันทบเพชร คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลจันทบเพชร อสม. ในพื้นที่ /ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 3 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะครัวเรือนลดการปนเปื้อนขยะกับของเหลือใช้อื่นๆ
2023-04-10
2023-04-07
2023-03-21
2023-03-14
2023-03-03
2023-03-01
2023-02-16
2023-01-25
2023-01-20
2023-01-18