เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
  ส่งมอบหน้ากากอนามัย[วันที่ 2020-04-27][ผู้อ่าน 67]
 
  กำจัดแมลงปีกแข็ง[วันที่ 2020-04-15][ผู้อ่าน 75]
 
  โครงการพนักคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (CO...[วันที่ 2020-04-13][ผู้อ่าน 63]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 22]
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง)[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 41]
 
  จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 50]
 
  จุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ต้านโควิด-19[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประ...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรม big cleaning day[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 37]
 
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลจันทบเพชร[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 48]
 
  18 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย [วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิค-19 [วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 41]
 

|1หน้า 2|3|4