วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 4 ใต้ หมู่ที่ 10 (ถนนวงแหวนรอบนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 5 ใต้ หมู่ที่ 3(ถนนราตรีเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเตรียมจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๕๖ บุรีรัมย์ เพื่อการรักษษสภาพของรถยนต์ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๖๕๖ บุรีรัมย์ จำนวน ๔ เส้น ของเทศบาลตำบลจันทบเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างรถบัส VIP เพื่อรับ-ส่ง ผู้เข้าอบรมตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาบ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง หลักสูตรดีซุปเปอร์ (D-Supper โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองคลังเทศบาลตำบลจันทบเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณอื่นๆที่จำเป็นจำนวน 5 รายการเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง