เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันทบเพชร ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กลุ่ม อสม.ประจำหมู่บ้านได้ ดำเนินการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2020-12-03
2020-10-21
2020-10-07
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19