เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู


เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล ฯ ร่วมกับกรมทหารราบที่21 หน่วยเฉพาะกิจที่2 ทหารพรานที่2604 และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ทำความสะอาดและพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ที่บริเวณหน้าด่านและตลาดชายแดนช่องสายตะกู
2022-12-08
2022-12-06
2022-11-21
2022-11-15
2022-11-07
2022-11-03
2022-10-25
2022-10-14
2022-08-29
2022-07-19