เทศบาลตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chanthopphet.go.th
 
 
 


จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู


เทศบาลตำบลจันทบเพชร นำโดย นายกิติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริ ปลัดเทศบาล ฯ ร่วมกับกรมทหารราบที่21 หน่วยเฉพาะกิจที่2 ทหารพรานที่2604 และด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ทำความสะอาดและพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อ ที่บริเวณหน้าด่านและตลาดชายแดนช่องสายตะกู
2020-09-21
2020-09-21
2020-09-17
2020-09-17
2020-09-12
2020-09-01
2020-08-19
2020-08-17
2020-08-13
2020-08-13